Zrealizowane projekty unijne:

Tytuł projektu: Zakup i uruchomienie Instalacji fotowoltaicznej w firmie Stalmont R. Duda i wspólnicy S.J

Przedmiotem projektu jest: produkcja energii elektrycznej pochodzącej z promieniowania słonecznego oraz odprowadzenia nadwyżek do instalacji sieci energetycznej.

Celami pośrednim są: redukcja kosztów energii elektrycznej, redukcja zużycia energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych, wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 190650 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100750 PLN